label/Bill Gates - search results

If you're not happy with the results, please do another search
Con đường phía trước - The Road Ahead Tác giả: Bill Gates Nhà xuất bản trẻ -  Vài nét về cuốn sách "The Road Ahead"​: Đây là cuốn tự truyện đặc biệt của một con ngời huyền thoại- một ngời đã làm thay đổi thế giới chúng ta khởi đầu từ những suy nghĩ...